Rozwiązania informatyczne wspomagające oświatę, obejmujące infrastrukturę IT w szkołach oraz systemy multimedialne dostosowane do typu i programu placówki. 

Od 8 lat uczestniczymy w cyfryzacji szkół. To długi proces, w którym wielokrotnie coś trzeba  poprawiać, zmieniać, rozbudowywać.

Trwałość sprzętu komputerowego, niezawodność i mobilność to klucze do budowy dobrej jakości infrastruktury komputerowej w szkole. Kryterium ceny nie może być jedynym kryterium przy zakupach do celów edukacyjnych.

JST lub Dyrektor szkoły może zlecić nam opiekę nad sprzętem, jego serwisowanie, kontrolę, licencjonowanie, wymianę oraz administrację siecią komputerową w warstwie technicznej i softwarowej.

        Infrastruktura IT. Projektujemy i budujemy infrastrukturę informatyczną w placówkach oświatowych. Potrafimy dostosować proponowane rozwiązania do pomysłu na wykorzystywanie w placówce na wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym funkcjonowaniu.

        Systemy multimedialne. Pomożemy Ci wybrać najlepsze systemy i programy multimedialne spośród dostępnych na rynku. Potrafimy zdefiniować potrzeby placówki i tak dobrać multimedia, aby uzupełniały pomysł na edukację w szkole i wspierały jej efekty nauczania.

Zadbaj efektywnie i długofalowo o infrastrukturę IT w szkole. Napisz, jakiego wsparcia potrzebujesz. Skontaktujemy się i zaproponujemy najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązanie.